חיפוש
Close this search box.

דף הבית » זכויות עובדים » פיטורים וסיום תעסוקה » בשליש מההחלטות הניתנות על ידי הגורמים המוסמכים בהתאם לחוק עבודת נשים העובד/ת ממשיכים לעבוד
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

בשליש מההחלטות הניתנות על ידי הגורמים המוסמכים בהתאם לחוק עבודת נשים העובד/ת ממשיכים לעבוד

מבוא

על פי חוק עבודת נשים חל איסור לפטר, עובדת בהריון או עובד/ת בטיפול פוריות, בהתקיים הנסיבות המנויות בחוק, אלא אם ניתן לכך היתר על ידי הממונה על חוק עבודת נשים באגף ההסדרה במינהל ההסדרה והאכיפה. גם במקרים בהם העובדת הודיעה על הריונה לאחר סיום יחסי העבודה ובמקרים בהם העסק נמכר וממשיך לפעול ואין הפסקת העסקה בפועל, יש לפנות לקבלת היתר לגבי עובד/ת בהריון או בטיפולי פוריות.

במקרים של עילות כלכליות כמו סיום פרויקט, סגירת מחלקה, צמצומים בכוח אדם, במסגרת הליך הבירור, גם כאשר נמצא כי הפיטורים אינם קשורים להיריון או לטיפולי הפוריות, נבדקת מול המעסיק האפשרות לשיבוץ העובדת בתפקידים חלופיים או בעסקים אחרים של המעסיק, זאת על מנת להגן על העובדת בתקופה בה יקשה עליה למצוא מקום עבודה חלופי.

יודגש, כי במקרה של מכירת עסק או חילופי מעסיקים, פסיקת בתי הדין לעבודה הרחיבה את ההגנה על העובד/ת, וכיום על המעסיק לדאוג להמשך העסקתה/ו של העובד/ת באמצעות המפעיל החדש אשר הוא שותף מלא להליך הבקשה לפיטורים, ובאם אינו ממשיך בהעסקה עליו להסביר את שיקוליו בעניין זה ולצרף אסמכתאות התומכות בגרסתו. 

מינהל הסדרה ואכיפה

פרט לטיפול בבקשות להיתרים, מינהל הסדרה ואכיפה פועל בנושא במישורים נוספים, ביניהם הסברה ואכיפה. מנהלים במינהל לוקחים חלק בכנסים, ימי עיון והרצאות למעסיקים, בהם הם מסבירים את הוראות החוק ואת הסנקציות, הפליליות והמינהליות, הניתנות למעסיקים מפרים.

כמו כן, קמפיינים שהמשרד ערך בשנתיים האחרונות להעלאת המודעות לזכויות עובדים באוכלוסיות ייעודיות, דוגמת המגזר החרדי והחברה הערבית, כללו שימת דגש על זכויות עובדים בטיפולי פוריות והריון. כתוצאה ממודעות גוברת בשוק, הן מצד העובדים והן מצד המעסיקים, המעסיקים מבינים שבקשות שלא תעמודנה בקריטריונים שהחוק מציב לא תאושרנה, ומכאן שמוגשות פחות בקשות להיתרים שעתידן מלכתחילה להישלל.

הסברה

משרד העבודה רואה חשיבות רבה בהסברת החוק לציבור הרחב. כחלק ממאמצי ההסברה הושקה האפליקציה הידידותית “זכותון להריון”: מדובר באפליקציה חינמית הן בשפה העברית והן בשפה הערבית, המנגישה את הוראות חוק עבודת נשים ומפרטת את זכויות העובד והעובדת משלב טיפולי הפוריות ותכנון ההיריון ועד לאחר חופשת הלידה. במקביל, מפורטות חובותיו וזכויותיו של המעסיק/ה בהקשר זה.

כמו כן, ניתן להגיש תלונה על הפרת זכויות ישירות דרך האפליקציה, ואף לקבל מידע על אפליה בעבודה ועל זכויות עובדים נוספות.

בשנת 2018 התקבלו במינהל הסדרה ואכיפה 80 פניות בנושא חוק עבודת נשים שטופלו ומטופלות, ונפתחו 17 תיקי חקירה. בנוסף, ניתנו התראה מינהלית ו-7 עיצומים כספיים על סך 282,240 ₪. ניתנו 2 קנסות פליליים בסכום כולל של כ-40,000 ש”ח.

בקשות של מעסיקים לקבלת היתר, נבחנות בהתאם לחוק ולתכליות חוק עבודת נשים אשר נועדו להגן על מקום עבודתם ולהמשיך בהעסקתם של עובד או עובדת במצבים כאמור לעיל, כאשר ההנחה היא שבאותם מצבים קשה יהיה לאותם עובדים למצוא מקום עבודה אחר.

בהליך הבקשה לקבלת היתר נשמעות גרסאותיהם וטיעוניהם של המעסיק והעובד/ת בנפרד, כשעל המעסיק חלה חובת ההוכחה, זאת על ידי הבאת ראיות התומכות בגרסתו כי אין קשר בין הפיטורים לבין היות העובד/ת בטיפולי פוריות או בהריון. חשוב לציין כי בטרם מתקבלת החלטה באם להתיר את הפיטורים/צמצום היקף שכר או משרה או לאו, נערך הליך בירור טיעונים “שקוף”, כך שהראיות, המסמכים ופרוטוקול גביית הגרסה, הן של המעסיק והן של העובדת, מועברים לתגובת הצד השני.

על כן בכל הליך בקשה לפיטורים של עובד/ת בתקופה מוגנת, נעשית בחינה מדוקדקת של שאלת הקשר שבין הפיטורים להריון או לטיפולי פוריות לפי העניין, והחלטה מתקבלת תוך מתן זכות טיעון לעובדת לגבי טיעוני המעסיק, הן בכתב והן בעל פה, כאשר נטל ההוכחה חל על המעסיק. לעובדת קיימת האפשרות אף להיות מיוצגת על ידי עורך דין בהליך.

יש להדגיש כי חלק מההיתרים הניתנים על ידי הממונה הינם במקרים בהם אין קשר בין הפיטורים להריון, וגם אז על המעסיק לבקש היתר מהממונה לסיום העסקת העובד/ת, או במקרים בהם העובדת מעוניינת לצמצם את היקף משרתה לדוגמה, במסגרת 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, לצורך טיפול בילד.

בשנת 2018 התקבלו בתחום חוק עבודת נשים 1148 החלטות (לעומת 1083 בשנת 2017). חשוב להדגיש כי בכ-30% מההחלטות שניתנו (228 החלטות) העובד/ת המשיך/ה לעבוד ונשמרה היציבות התעסוקתית שלו/ה, בין אם סורבה בקשת המעסיק לפיטורים, וכן במקרים בהם העובד/ת ביקש/ה לצמצם את היקף המשרה או באם העובד/ת עבר/ה להיות מועסקת על ידי מפעיל חדש שרכש את מקום העבודה.

בקרוב למחצית מההחלטות (46% שהן 528 החלטות) ניתנו היתרים בגין עילות כלכליות – במקרים שבהם הנושא הכלכלי מחייב לנקוט בצעדי פיטורים או קיצוצים:

היתרים לסיום העסקה בגין סיום פעילות המעסיק, בגין סגירת מחלקה או סניף, בגין צמצומים בכוח אדם או ירידה בהכנסות, בגין סיום פרויקט, בגין שינוי מבנה ארגוני, וכן בגין מכירת הפעילות. כמו כן כדאי לשים לב לכך שבכמעט 20% מההחלטות (202 החלטות) ניתנו היתרים לפיטורים בגין אי שביעות רצון מתפקודה של העובדת בנסיבות חמורות – דיווח שעות עבודה כוזב, לדוגמה, וזאת כאשר המעסיק מציג ראיות ברורות ומוצקות לטיעוניו, כך שבהמשך העסקתה בנסיבות הקיימות – רב הנזק על התועלת.

הנתונים מצביעים על כך שההחלטות למתן היתרים, ברובן הן במקרים שבהם הנושא הכלכלי מחייב לנקוט בצעדי פיטורים או קיצוצים. כמות ההיתרים הניתנים, בהתאם להוראות החוק, בעקבות עילות כלכליות של סגירת עסק- כאשר כלל העובדים מפוטרים, פשיטת רגל וצמצומים מחויבים בכח אדם, הנובעים מהמצב הכלכלי המורכב בו נמצאים עסקים בארץ, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים.

גם כאשר בסיום ההליך נמצא כי יש לתת היתר, יש בהחלטת הממונה התייחסות למועד כניסתו של ההיתר לתוקף וזאת, במטרה למזער את הפגיעה בעובד/ת. וכך, ב-42% מההחלטות למתן היתר (342) ניתן ההיתר למועד של ערב חופשת הלידה, תום חופשת הלידה- בעילה כלכלית, 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה או במהלך חופשה ללא תשלום.

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/2.png
הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין אירוע מוחי שארע לתובע לבין פיטורין לאלתר ממקום עבודתו
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/1-1.png
עובדת פוטרה בשל אמירות נגד חיילי צה"ל - בית הדין ביטל את פיטורי העובדת
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2022/11/פיטורים-1.png
סיום יחסי עבודה - המדריך המלא למעסקים
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/09/2-1.png
התפטרות מעבודה - המדריך המלא חלק 2
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/09/3-1.png
התפטרות מעבודה - המדריך המלא חלק 1
1 2 3 4 5

תוכן עניינים