חיפוש
Close this search box.
דף הבית » ביטוח פנסיוני
קטגוריה: ביטוח פנסיוני

קטגוריה: ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני

הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

כל אדם רשאי לבצע הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני (לקרן פנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים). החל מספטמבר 2023 ניתן להפקיד באופן עצמאי כספים בביטוח מנהלים

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו חוסך אדם במהלך חייו כספים באמצעות הפרשות סכומים חודשיים, והסכום שמצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית לחוסך, בעת שיפרוש מעבודתו.

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי

החל משנת 2017 חייבים עובדים עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. את ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש להפקיד עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. קופות גמל לעצמאים

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

שיעור ההפרשות לפנסיה

ביטוח פנסיוני ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות כשיעור משכרם של העובדים, וממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים (ניכוי משכרם). החל מתאריך 1.1.2017 שיעור

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

תקופת הזכאות לביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני החובה להפריש שיעור משכר העובדים לביטוח פנסיוני, חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה, ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה ועד לגיל פרישה חובה, בתנאי שהעובדים פרש

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

בחירת הגוף והמסלול הפנסיוני

זכות העובדים לבחור את הגוף הפנסיוני העובדים זכאים לבחור את סוג הגוף הפנסיוני שבו יבוטחו, כלומר: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. העובדים זכאים

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

הזכות לביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, כלומר, להפריש שיעור מסוים משכר העובדים, ולהעבירו לגוף פנסיוני שהעובדים בחרו

קרא עוד »
ביטוח פנסיוני

גמל בלידה

האם יש להמשיך ולשלם לעובדת המצויה בשמירת הריון, חופשת לידה או חל”ת לאחר לידה הפרשות לקרן הפנסיה? סעיף 7א לחוק עבודת נשים העוסק בהפרשות לקופת

קרא עוד »