חיפוש
Close this search box.
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

תוכן עניינים

המבוטחים

 1. עובד שכיר.
 2. חבר אגודה שיתופית.
 3. קופת גמל.

הגדרות

 • קופת גמל – כל גוף שעל פי הוראות הסכם קיבוצי בוטחו העובדים בו לצורך זכויותיהם הסוציאליות.
 • חבר אגודה שיתופית – מי שביום מתן צו הפירוק היה שבע שנים לפחות חבר אגודה שיתופית, שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, בתנאים שנקבעו בחוק.

תנאי הזכאות

 •  צו הכרזה כפושט רגל, או צו לפירוק חברה או פירוק שותפות לגבי המעביד, או צו לפירוק אגודה שיתופית.
 • אישור התביעה על ידי המפרק או על ידי הנאמן.
שיעור הגמלה והמרכיבים שיובאו בחשבון
 • לעובדשכר העבודה וכן פיצויי הפיטורין שהמעביד חייב לעובד. מקסימום גמלה:
  13 פעמים הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3), (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).
 • לשאיריםשכר העבודה וכן פיצויי הפיטורין המגיעים להם לפי סעיף 5 בחוק פיצויי פיטורין, עד למקסימום.


שכר העבודה לא יפחת משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, וזאת לתקופה שלא תעלה על 12 החודשים שקדמו לתאריך מתן צו הפירוק או לתאריך הפסקת העבודה, לפי המוקדם שביניהם.

 • לחבר אגודה שיתופית – סכום ההכנסה החודשית, שממנה שולמו דמי הביטוח לפני הפירוק, כפול מספר השנים בהן היה חבר לאחר שמלאו לו 18 שנים, ועד למקסימום הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3) כפול שמונה (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).
 • לקופת גמל – יתרת החוב עבור כל עובד המבוטח בקופה, עד למקסימום פעמיים הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3) (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).

לסכומי הקרן שאושרו על ידי המפרק יתווספו, באישורו, הפרשי הצמדה מהיום שהופסקו יחסי עובד-מעסיק ועד ליום התשלום בפועל, ובתנאי שהסכום הכולל לא יעלה על מקסימום הגמלה ביום תשלום הגמלה.

תשלומי הגמלה

הגמלה כוללת את התשלומים האלה:

שים לב, הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

תשלום עבור העובד: חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים

חוב שכר עבודה
בחישוב חוב שכר עבודה נלקחים בחשבון באופן אוטומטי המרכיבים האלה:
שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה שנחשבים ל”שכר הקובע”.
אם בשכר העבודה נכללת גם תוספת מקצועית או מחלקתית יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.
 
במסגרת חוב שכר עבודה, ניתן לקבל תשלום גם עבור המרכיבים האלה:
 • הודעה מוקדמת תשלום עבור ימי ההודעה המוקדמת שנקבעו בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. 
  הזכאות תלויה בוותק העובד ובצורת העסקתו (שעתי או חודשי).
 • הפרשי שכרשכר עבודה שלא שולם לך עד ליום הפסקת עבודתך, עבור שנת העסקתך האחרונה. 
 • פדיון ימי חופשה – תשלום עבור ימי החופשה שנותרו לזכותך עד ליום הפסקת עבודתך.
  הזכאות היא עבור 3 השנים האחרונות והשנה השוטפת לסיום העסקתך, בהתאם לחוק חופשה שנתית.
 • דמי הבראה – החלק שלא שולם לך עד ליום סיום יחסי העבודה, עבור שנת העסקתך האחרונה.
 • ביגוד – החלק שלא שולם לך עד ליום הפסקת עבודתך, עבור שנת העסקתך האחרונה. 
 • פדיון ימי חג – בהתאם לצו ההרחבה החל על מקום העסקתך. הזכאות היא עבור שנת העסקתך האחרונה. 
 • משכורת י”ג – בהתאם לצו ההרחבה החל על מקום העסקתך. הזכאות היא עבור  שנת העסקתך האחרונה.
 • אי הפרשות לקופת גמל – אם לא נפתחה לך קופת גמל, תוכל לתבוע את הסכומים שהמעסיק היה מחויב להעביר לקופה ולא עשה כן. הזכאות לתשלום היא עבור שנת העסקתך האחרונה. 
  אם נפתחה קופת גמל- התביעה לגמלה תוגש על- ידח הקופה באמצעות תביעה לתשלום חוב לקופת גמל.
המרכיבים הבאים אינם נלקחים בחשבון לצורך תשלום שכר העבודה: החזר הוצאות כמו: אחזקת רכב, טלפון, אש”ל, פדיון ימי מחלה, וכל מה שלא מוגדר כחוב שכר עבודה לפי חוק הגנת השכר.

פיצויי פיטורים

הזכאות נקבעת לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
 • אם מעסיקך הפקיד תשלומים בגובה 6% עבור פיצויים לקופת הגמל (עבור כל תקופת העסקה)- תהיה זכאי להשלמה של פיצויי הפיטורים עד לגובה 28% מהשכר הקובע.
 • אם מעסיקך הפקיד תשלומים בגובה 8.33% עבור פיצויים לקופת הגמל (עבור כל תקופת העסקה)- לא תהיה זכאי לפיצויי פיטורים.         

תשלום חוב לקופת גמל

הקופה רשאית לתבוע מביטוח לאומי את חוב המעסיק לקופה, וכן את הניכויים שהיה מחויב להעבירם לקופה, ללא רכיב פיצויי פיטורים

תקרה לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים

התשלום יהיה החוב שאותו אישר המפרק אך לא יותר מהסכום הבסיסי כפול 13: 114,452 ₪ = 13x8,804.

תקרה לתשלום לקופות גמל עד לסכום של 17,608 ₪ = 2x8,804.

זקיפת חובות
 1. שכר עבודה ופיצויי פיטורים – ס’ 187(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי אם שכר עבודה ופיצויי פיטורים לעובד עלו על התקרה (114,452 ₪ נכון ל-2020), תינתן קדימות לזקיפת החוב בגין שכר עבודה, והיתרה תועבר לפיצויי הפיטורים.
 2. קופות גמל וקרנות השתלמות – ס’ 187(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי אם חוב המיועד לקופות גמל וקרנות השתלמות עלה על התקרה (17,608 ₪), תינתן הקדימות לפי הסדר להלן:
  • ביטוח פנסיה מכוח הסכם קיבוצי.
  • ביטוח פנסיה מכוח הסכם אחר.
  • ביטוח בריאות.
  • קופת תגמולים.
  • כל מטרה אחרת (קרנות השתלמות וכו’).

מקור מידע

עוד בנושא…

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/2.png
הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין אירוע מוחי שארע לתובע לבין פיטורין לאלתר ממקום עבודתו

ב”ל (ת”א) 61869-07-21 רוני מדמוני נ’ המוסד לביטוח לאומי מאת: עו”ד מור פפיר כהן הרקע...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/1.png
תשלום עבור שירות מילואים

כל מי שנקראו לשירות מילואים זכאים לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי בימי שגרה סכום התגמול המינימלי הוא...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2024/01/3.png
מעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים - ביטוח לאומי

מעסיקים יקרים, כדי להקל עליכם בתקופה זו שבה העובדים שלכם גויסו למילואים, ניתנות לכם הקלות בהגשת התביעות...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/סוף-שנת-המס.png
סיום שנת המס - המלצות

המלצות לסיום שנת המס בדוק את ההכנסות וההוצאות שלך כששנת המס מגיעה לסיומה, חשוב מאוד לבדוק את ההכנסות...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/ביטוח-אחריות-מקצועית-1.png
ביטוח לאומי - עדכונים חשובים בחודש דצמבר 2023

מענק עידוד חזרה לעבודה ​מענק עידוד חזרה לעבודה ישולם למפונים ולמי שעובד אצל מעסיק באזור מפונה – בהתאם...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/ביטוח-אחריות-מקצועית-2.png
ביטוח לאומי - עדכונים שוטפים קצבאות - חלק 2

קצבאות מילואים פעילות שירות התעסוקה למידע על קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בתקופת המלחמה היכנסו לאתר...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/ביטוח-אחריות-מקצועית.png
ביטוח לאומי - עדכונים שוטפים חלק 1

מעסיקים מעסיקים יקרים, בדף זה יפורטו העדכונים הנוגעים למעסיקים בעקבות המלחמה. מילואים למידע על הגשת תביעות לתגמולי מילואים לחצו כאן. הקלות...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/03/ביטוח-לאומי.png
ביטוח לאומי

מבוא על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו. אי-דיווח...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/הסכום-הבסיסי-לחישוב-קצבאות.png
הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות ביטוח לאומי

הסכום הבסיסי הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006. הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/שכר-מינימום.png
שכר מינימום - ביטוח לאומי

שכר מינימום: שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 212 ש”ח (החל ב- 01.04.2018) שכר יומי למועסק 5 ימים...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/השכר-הממוצע-במשק.png
עדכון לגבי השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי

על פי סעיף 1 וסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: “החוק”), מדי שנה יקבע השכר הממוצע במשק לעניין...

1 2 3

המבוטחים:

 1. עובד שכיר.
 2. חבר אגודה שיתופית.
 3. קופת גמל.

הגדרות

 • קופת גמל – כל גוף שעל פי הוראות הסכם קיבוצי בוטחו העובדים בו לצורך זכויותיהם הסוציאליות.
 • חבר אגודה שיתופית – מי שביום מתן צו הפירוק היה שבע שנים לפחות חבר אגודה שיתופית, שהיא קיבוץ או מושב שיתופי, בתנאים שנקבעו בחוק.

תנאי הזכאות:

 •  צו הכרזה כפושט רגל, או צו לפירוק חברה או פירוק שותפות לגבי המעביד, או צו לפירוק אגודה שיתופית.
 • אישור התביעה על ידי המפרק או על ידי הנאמן.

שיעור הגמלה והמרכיבים שיובאו בחשבון

 • לעובדשכר העבודה וכן פיצויי הפיטורין שהמעביד חייב לעובד. מקסימום גמלה:
  13 פעמים הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3), (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).
 • לשאיריםשכר העבודה וכן פיצויי הפיטורין המגיעים להם לפי סעיף 5 בחוק פיצויי פיטורין, עד למקסימום.

שכר העבודה לא יפחת משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, וזאת לתקופה שלא תעלה על 12 החודשים שקדמו לתאריך מתן צו הפירוק או לתאריך הפסקת העבודה, לפי המוקדם שביניהם.

 • לחבר אגודה שיתופית – סכום ההכנסה החודשית, שממנה שולמו דמי הביטוח לפני הפירוק, כפול מספר השנים בהן היה חבר לאחר שמלאו לו 18 שנים, ועד למקסימום הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3) כפול שמונה (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).
 • לקופת גמל – יתרת החוב עבור כל עובד המבוטח בקופה, עד למקסימום פעמיים הסכום הבסיסי בקטגוריה מס’ (3) (8,804 ₪ נכון לשנת 2020).

לסכומי הקרן שאושרו על ידי המפרק יתווספו, באישורו, הפרשי הצמדה מהיום שהופסקו יחסי עובד-מעסיק ועד ליום התשלום בפועל, ובתנאי שהסכום הכולל לא יעלה על מקסימום הגמלה ביום תשלום הגמלה.

תקרה לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים – התשלום יהיה החוב שאותו אישר המפרק אך לא יותר מהסכום הבסיסי כפול 13: 114,452 ₪ = 13x8,804. 

תקרה לתשלום לקופות גמל עד לסכום של 17,608 ₪ = 2x8,804.

זקיפת חובות

 1. שכר עבודה ופיצויי פיטורים – ס’ 187(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי אם שכר עבודה ופיצויי פיטורים לעובד עלו על התקרה (114,452 ₪ נכון ל-2020), תינתן קדימות לזקיפת החוב בגין שכר עבודה, והיתרה תועבר לפיצויי הפיטורים.
 2. קופות גמל וקרנות השתלמות – ס’ 187(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי אם חוב המיועד לקופות גמל וקרנות השתלמות עלה על התקרה (17,608 ₪), תינתן הקדימות לפי הסדר להלן:
 • ביטוח פנסיה מכוח הסכם קיבוצי.
 • ביטוח פנסיה מכוח הסכם אחר.
 • ביטוח בריאות.
 • קופת תגמולים.
 • כל מטרה אחרת (קרנות השתלמות וכו’).

עוד מאמרים בנושא ביטוח לאומי…

בקרת שכר

רואה חשבון

האם אתה מוכן לקחת את הקריירה החשבונאית שלך לשלב הבא? האם אתה חולם להיות רואה חשבון בכיר, לנצל את מלוא הפוטנציאל שלך ולהגיע להצלחה מקצועית? 

קרא עוד »

תוכן עניינים