כדי להקל עליכם בתקופת המלחמה, תקבלו את התשלום עבור תקופת המילואים באופן קבוע בתחילת כל חודש, ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום. התשלום יועבר לרוב המשרתים באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלהם, ללא צורך בהגשת תביעה.

שים לב, אם אין לך חשבון בנק מעודכן – מומלץ לעדכן אותו באתר כבר עכשיו.

תשלום עבור חודש דצמבר

 • מי שקיבל את התגמול של חודש נובמבר אוטומטית לחשבון הבנק – יקבל את התגמול של חודש דצמבר באופן אוטומטי
  ב- 8.1.24, ללא צורך בהגשת תביעה.
 • מי שעדיין לא קיבל את התגמול של חודש נובמבר וכן מי שהתחיל לשרת בדצמבר – אנחנו עושים את כל המאמצים לשלם לכם את התגמול באופן אוטומטי.
  אם לא תקבלו את התגמול עד לתאריך 10.1.24 – עליכם להגיש תביעה אישית באתר. 

תשלום עבור חודש נובמבר

 • מי שקיבל את התגמול של חודש אוקטובר אוטומטית לחשבון הבנק – קיבלו גם את התגמול של חודש נובמבר באופן אוטומטי ב- 5 בדצמבר, ללא צורך בהגשת תביעה.
 • מי שעדיין לא קיבל את התגמול של חודש אוקטובר וכן מי שהתחיל לשרת בנובמבר – אנחנו עושים את כל המאמצים לשלם לכם את התגמול באופן אוטומטי.
  אם לא קיבלתם את התגמול עד לתאריך 10.11.2023 – עליכם להגיש תביעה אישית באתר. 

תשלום התגמול לפי מעמד

עצמאי 

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש.
סכום התגמול יהיה בהתאם למקדמות המדווחות אצלנו.

עצמאי שאינו עונה להגדרה בביטוח הלאומי

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש, מבלי שיצטרך להגיש תביעה. 
התגמול יהיה בסכום מינימלי בסך 222.27 ש”ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.

עצמאי שהוא גם שכיר

 • אם הכנסותיך כשכיר בכל אחד משלושת החודשים שקדמו לשירות נמוכות מהמינימום,  6,668 ש”ח (החל ב- 01.01.2024) – עליך להמתין שמעסיקך יגיש לנו את התביעה ורק לאחר מכן להגיש לנו  תביעה אישית  להשלמת התגמול לפי הכנסותיך כעצמאי.
 • אם שכרך באחד משלושת החודשים שקדמו לשירות הוא מעל המינימום,  6,668 ש”ח (החל ב- 01.01.2024) – ישולם לך תגמול אוטומטי כעצמאי לפי השכר שהרווחת (ללא השלמה למינימום) ועד לגובה התגמול המקסימלי, 1,634.33 ש”ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.

מי שלא עובד, סטודנט

יקבל את התשלום אוטומטית בתחילת כל חודש, מבלי שיצטרך להגיש תביעה. 

התגמול יהיה בסכום מינימלי בסך 222.27 ש”ח (החל ב- 01.01.2024) ליום.
שים לב, אם אין לך חשבון בנק מעודכן – מומלץ לעדכן אותו באתר כבר עכשיו.

שכיר שמקבל שכר חודשי

 • תגמול המילואים ישולם למעסיקך, ואתה תמשיך לקבל שכר רגיל מהמעסיק שלך במשכורת השוטפת.
 • שכיר אצל מספר מעסיקים יקבל את התגמול באופן הבא: 
 • מעסיקך העיקרי צריך להגיש תביעה עבורך, והוא יקבל את הגמול בהתאם להכנסותיך, ולא פחות מתגמול המינימום  {90104 ליום.
 • לקבלת הפרש תגמול המילואים משאר המעסיקים – עליך להגיש תביעה אישית.
  שים לב, סכום התגמול שתקבל יהיה השלמה להכנסותיך מכל המעסיקים.

ביצוע התשלום

 • התשלום יתבצע באופן אוטומטי, ישירות לחשבון הבנק שלכם, בתחילת כל חודש, מבלי שתצטרכו להגיש תביעה.
 • בשלב הראשון תקבלו תשלום לפי ימי השירות שעשיתם בכל חודש, ואת התשלום עבור תוספת הימים המגיעה לכם (לפי “הימים לחישוב התגמול” בטבלה) תקבלו בסיום השירות. כלומר, התוספת בשיעור 40% המשולמת בשגרה תינתן לכם בסיום תקופת החירום. 
  לדוגמה: מי ששירת 20 ימים בחודש – צריך לקבל תשלום עבור 21 ימים (לפי “ימים לחישוב התגמול” בטבלה).
  בתחילת החודש יקבל תשלום עבור 20 יום ואת התשלום עבור היום ה-21 יקבל בסיום תקופת החירום.
​ימי שירות מילואים​ימים לחישוב התגמול
​7 ימים​7 ימים
​20 ימים​21 ימים
​21 ימים​21 ימים
22 ימים22.4 ימים
28 ימים28 ימים
​29 ימים​29.4 ימים
​33 ימים​35
​42 ימים42 ימים
44 ימים​44.8 ימים
56 ימים​56 ימים
60 ימים​​61.6 ימים