דף הבית » רשויות » ביטוח לאומי » ביטוח אימהות
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
נובמבר 2023
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ביטוח אימהות

תוכן עניינים

הגדרות 

מענק אשפוז, מענק לידה וקצבת לידה

הזכאיות למענק הן:

 • מבוטחת או אשת מבוטח, גם אם ילדה מחוץ לישראל;
 • עובדת שכירה או עצמאית המועסקת בישראל, או אשת עובד שכיר או עצמאי המועסק בישראל 6 חודשים לפחות לפני הלידה, אף אם אינם תושבי ישראל, ובלבד שילדה בישראל.
 • לידה – לידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון.
 • יום קובע – היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בשל היותה בהריון שהסתיים בלידה.
דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שנמצאת בתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.

כמו כן, אב זכאי להחליף את בת-זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאים בחוק.      

המבוטחות:

 1. עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינה תושבת ישראל).
 2. עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל, ובלבד שהיא ומעסיקה תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.
 3. אישה שמלאו לה 18 שנים, והיא נמצאת בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר לעניין זה (בתי ספר מוכרים לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות וכן מקומות שההכשרה או השיקום ניתנים בהם בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית שבמשרד התעשייה המסחר והתעסוקה במקצוע הנלמד, לפי תכנית לימודים של 35 שעות בשבוע במשך 6 חודשים רצופים לפחות), ובלבד שעבדה כעובדת שכירה או עצמאית 30 ימים רצופים לפחות לפני המועד בו הפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון.
תקופת אכשרה

על מנת שיולדת תהיה זכאית לדמי לידה, עליה להשלים תקופת אכשרה, כדלקמן:

דמי לידה מלאים: כאשר שולמו דמי ביטוח עבור עובד/ת או על ידי עובד/ת עצמאי/ת בעד 10 מתוך 14 החודשים, או בעד 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע, היולדת תהיה זכאית לדמי לידה מלאים, דהיינו למשך 15 שבועות בתשלום (ס’ 50(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי).

דמי לידה מופחתים: כאשר שולמו דמי ביטוח עבור עובד/ת או על ידי עובד/ת עצמאי/ת בעד 6 מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע – היולדת תהיה זכאית לדמי לידה מופחתים, דהיינו למשך 8 שבועות בתשלום (ס’ 50(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי).

תאומים או יותר

מי שיולדת תאומים או יותר באותה לידה:

 1. אם היא זכאית ל-15 שבועות דמי לידה, היא תקבל 3 שבועות נוספים על כל ילד נוסף.
 2. אם היא זכאית ל-8 שבועות דמי לידה, היא תקבל 2 שבועות נוספים על כל ילד נוסף.

חישוב דמי לידה

שיעור דמי הלידה ליום יהיה הגבוה מבין ממוצע 3 חודשים או ממוצע 6 חודשים ולא יותר מ-1485.83 ₪ ליום כפול תקופת הזכאות.    

יש להתחשב בתקופות אשפוז של היולדת או הנולד בהתאם לחוק.

גמלה עבור שמירת הריון

הגמלה משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה עקב סיכון רפואי, לה או לעובר, הנובע מן ההיריון. הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.

מי שאושרה לה גמלה לשמירת היריון ל-30 ימים רצופים לפחות, והסתיימה שמירת ההיריון, ובמהלך אותו ההיריון נזקקה שוב לשמירת היריון – תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה הנוספת (אחת או יותר) אם הייתה בשמירת היריון 14 ימים רצופים לפחות (בכל תקופה באותו הריון).

כדי לקבל גמלה בעד תקופה נוספת של שמירת היריון, על האישה להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון, שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

תנאי הזכאות לגמלה עבור שמירת הריון
 1. האישה תושבת ישראל.
 2. האישה הינה עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום קובע לשמירת היריון – היום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
 3. יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההיריון. בכל מקרה, לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון.
 4. תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
 5. האישה לא מקבלת מגורם אחר תשלום בעד תקופת שמירת ההיריון. בעקבות שינוי בחוק ביטוח אימהות מיום 6.9.07, העובדת לא חייבת לנצל ימי מחלה שעומדים לזכותה. אם עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק.
 6. בכל מקרה, רופא מטעם המוסד רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי.
 7. למי שיוצאת לחו”ל – אישה בשמירת היריון אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה לחו”ל ואילך.
חישוב הגמלה

שיעור הגמלה ליום יהיה בסכום הגבוה מבין ממוצע 3 חודשים או ממוצע 6 חודשים, ולא יותר מ-297.17 ₪ ליום כפול מספר ימי ה”שמירה”.

על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

עוד בנושא…

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/03/ביטוח-לאומי.png
ביטוח לאומי

מבוא על פי החוק חלה על המעסיק חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו. אי-דיווח...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/הסכום-הבסיסי-לחישוב-קצבאות.png
הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות ביטוח לאומי

הסכום הבסיסי הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, החל מינואר 2006. הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/שכר-מינימום.png
שכר מינימום - ביטוח לאומי

שכר מינימום: שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 212 ש”ח (החל ב- 01.04.2018) שכר יומי למועסק 5 ימים...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/01/השכר-הממוצע-במשק.png
עדכון לגבי השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי

על פי סעיף 1 וסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: “החוק”), מדי שנה יקבע השכר הממוצע במשק לעניין...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2020/11/קצובת-ההבראה.png
פריסת תשלום דמי הביטוח הלאומי

חישוב דמי הביטוח הוא חודשי, בהתאם לשכרו של העובד בחודש שבו משולמת משכורתו. תשלום נוסף תשלום נוסף הינו...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2022/09/זכויות-נכים.png
מדריך זכויות נכים - ביטוח לאומי

מדריך זכויות נכים – ביטוח לאומי עוד מדריכים… מדריך זכויות נכים – ביטוח לאומי מדריך...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2022/09/ביטוח-לאומי-זכויות-אזרחים-ותיקים.png
מדריך זכויות אזרחים ותיקים - ביטוח לאומי

מדריך זכויות אזרחים ותיקים – ביטוח לאומי עוד מדריכים… מדריך זכויות אזרחים ותיקים...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2020/11/קול-המס-10.jpg
זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

תוכן עניינים המבוטחים עובד שכיר. חבר אגודה שיתופית. קופת גמל. המשך…

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2022/08/2.png
תאונת עבודה בזמן פעילות נלווית

תוכן עניינים עבל (ארצי) 1694-09-21‏ ‏ המוסד לביטוח לאומי נ’ תמרה בר‏ מבוא פעילות נלווית לעבודה...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2021/12/גיל-הפרישה-מהעבודה.png
גיל הפרישה מהעבודה

תוכן עניינים קיימים שלושה מועדים שבהם עובדים יכולים או צריכים לפרוש מהעבודה עקב גילם. גיל פרישה הוא הגיל...

https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2021/12/פרישה.jpg
זכאות לקצבת זקנה

תוכן עניינים זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי – בכפוף למבחן הכנסה גברים שהגיעו לגיל פרישה (שטרם מלאו לו...

1 2 3

תוכן עניינים

מאמר קודם
תוכן עניינים מי שיוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) יכול להיות זכאי…