חיפוש
Close this search box.

דף הבית » חדשות, עדכונים, חקיקה » חדשות האתר » התפטרות מעבודה – המדריך המלא חלק 1
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
פברואר 2024
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

התפטרות מעבודה – המדריך המלא חלק 1

התפטרות של עובד מביאה להפסקת העבודה, שבעקבותיה עשויה להיגרם פגיעה משמעותית בהכנסות המשפחה. מעבר לכך, הם משפיעים גם על נושאים נוספים, כמו החיסכון לפנסיה והכיסוי הביטוחי שהביטוח הפנסיוני מעניק. מכיוון שההחלטה על ההתפטרות היא של העובד, היא משפיעה גם על המעסיק שעשוי להצטרך למצוא עובד חלופי ואף לשלם לעובד תשלומים מסוימים עם סיום העסקתו.

 • התפטרות חייבת להתנהל לפי הכללים, אחרת העובד והמעסיק עשויים להיחשב כמי שהפרו את החוק.
 • בתקופה שלאחר ההתפטרות יש לעובד לא מעט זכויות, הן בתקופת האבטלה והן לאחר שהתחיל בעבודה חדשה.

טיפ

מומלץ להיערך מראש מבחינה כלכלית לקראת התקופה שלאחר ההתפטרות, כדי להבטיח מקורות הכנסה ושמירת זכויות שנצברו:

 • מלבד למקרים מסוימים, עובד שהתפטר לא רשאי למשוך את כספי פיצויי הפיטורים שנצברו בקופות הגמל או הביטוח הפנסיוני, ללא הסכמת המעסיק. המעסיק אף רשאי לתבוע מהעובד להשיב לו את הכספים שמשך ללא הסכמת
 • ברוב המקרים עובד שהתפטר אינו זכאי באופן מיידי לדמי אבטלה אלא לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים
 • הכיסוי הביטוחי הפנסיוני של עובד שהפסיק לעבוד נשמר לתקופה מוגבלת בלבד, ולכן מומלץ ליצור קשר עם נציג קרן הפנסיה או חברת הביטוח, שבה מתנהל הביטוח הפנסיוני של העובד, כדי להסדיר את שמירת הזכויות הפנסיוניות עד לחידוש ההפקדות בעתיד.

הודעה מוקדמת (הודעה על התפטרות)

כאשר עובד מחליט להתפטר, הוא חייב לתת לו הודעה מוקדמת על כך, בכתב. הוא לא יכול להתפטר באופן מיידי (אלא אם המעסיק הסכים לכך).

 • המשמעות החשובה ביותר של ההודעה המוקדמת היא שבזמן זה העובד ממשיך לעבוד, לקבל משכורת וכל זכויותיו נשמרות.
 • תקופת ההודעה המוקדמת נחשבת לתקופת עבודה לכל דבר ועניין. בתקופה זו העובד ממשיך לעבוד באותם התנאים.
 • זוהי גם זכותו של העובד וגם חובתו.
 • לעובד לא קיימת זכות להחליט שהוא לא מגיע יותר לעבודה במקרה של התפטרות. אם המעסיק לא ויתר על שירותיו, הוא חייב להתייצב בעבודה בכל התקופה של ההודעה המוקדמת.
 • אם העובד שהתפטר עזב את העבודה לאלתר על דעת עצמו ללא הסכמת המעסיק, ולא המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק להגיש נגדו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה ושם עליו להוכיח את הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעזיבתו המוקדמת של העובד.

אזהרה

אסור למעסיק לקזז, על דעת עצמו, סכומים כלשהם מתוך התשלומים, להם זכאי העובד בסיום תקופת העבודה, כפיצוי על נזקיו.

 • אם המעסיק הוא זה שמעוניין להפסיק באופן מיידי את העסקת העובד לאחר שהעובד הגיש הודעה מוקדמת להתפטרות, הוא רשאי לוותר על העסקתו של העובד בתקופה זו, אך עליו לשלם לו תשלום השווה לגובה השכר שהיה מקבל אילו המשיך לעבוד אך ללא התנאים הסוציאליים. תשלום זה נקרא “תמורת הודעה מוקדמת” או “חלף הודעה מוקדמת”. במקרה הזה:
  • העסקת העובד נפסקת באופן מידי, והוא יכול להתייצב בלשכת התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה. (אם כי הזכאות לדמי אבטלה במקרה של התפטרות ברוב המקרים אינה מיידית אלא לאחר 3 חודשי התייצבות בלשכת התעסוקה).
  • הזכויות הסוציאליות של העובד (הפרשות לקופת גמל וביטוח פנסיוני, צבירת ימי חופש וימי מחלה) נפסקות.
  • העובד יהיה צריך לדאוג להפרשות הפנסיוניות בעצמו 
  • אפשר לקבל הקלות במס הכנסה עבור התשלום שהתקבל במצב זה, שלא ניתן לקבל אילו העובד המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
  • המעסיק רשאי למנוע מהעובד כניסה למקום העבודה.
 • מידע רב נוסף בנושא זה אפשר למצוא בערך הודעה מוקדמת להתפטרות.

זמן הודעה מראש לפני ההתפטרות

זמן ההודעה מראש לפני כניסת ההתפטרות לתוקף הוא עד חודש ימים, אלא אם הסכם ההעסקה מציין אחרת 

 • פרק הזמן תלוי בשני גורמים: באופן ההעסקה של העובד (אם הוא עובד בשכר חודשי או שהוא מקבל שכר יומי/שעתי) וכן בוותק שלו במקום העבודה.
 • את זמן ההודעה המוקדמת מחשבים לפי ימים רגילים ולא לפי ימי עבודה. ימי חופשה וימי מילואים לא נספרים לעניין ההודעה המוקדמת.
הודעה מוקדמת לעובד בשכר חודשי
ותקימים להודעה מוקדמת

עד שנה

 • יום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף
 • לדוגמה: אם עובד עבד 8 חודשים, המעסיק זכאי ל-6 ימי הודעה מוקדמת עבור ששת החודשים הראשונים ועוד יומיים וחצי עבור כל חודש משני החודשים הנוספים, ובסה”כ 11 ימים: 6 + (2.5 X‏ 2) = 11.
שנה או יותרחודש
הודעה מוקדמת לעובד בשכר יומי או שעתי
ותקימים להודעה מוקדמת
עד שנהיום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה
בין שנה לשנתיים
 • 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה, ועד ל-20 ימי הודעה מוקדמת.
 • לדוגמה: עובד בשכר יומי התפטר לאחר שנה וחצי של עבודה. המעסיק זכאי ל-14 ימים ועוד 3 ימים, ובסה”כ להודעה מוקדמת של 17 יום.
בין שנתיים ל-3 שנים
 • 21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית ועד ל-27 ימי הודעה מוקדמת.
 • לדוגמה: עובד בשכר שעתי התפטר לאחר שנתיים ושלושה חודשים. הוא זכאי ל-21 ימים ועוד 1.5 ימים, ובסה”כ להודעה מוקדמת של 22.5 ימים.
יותר מ-3 שניםחודש

הסכמה על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק.
 • אם נקבעה בהסכם העבודה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, והעובד המתפטר מעוניין לנצל את מלוא ימי ההודעה המוקדמת כקבוע בהסכם, על המעסיק לכבד את תקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בהסכם. אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכרו בתקופת ההודעה המוקדמת על פי ההסכם.
 • יחד עם זאת, קיימת בפסיקה מחלוקת לגבי השאלה האם במקרה שהעובד התפטר ללא מתן הודעה מוקדמת, רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד תמורת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים, או שהמעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תמורת הודעה מוקדמת בהתאם לאמור בחוק בלבד.
 • ישנם פסקי דין של בית הדין האזורים התומכים בעמדה הראשונה, ומנגד ישנם פסקי דין של בית הדין האזורי התומכים בעמדה השנייה. טרם ניתנה הכרעה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו. להלן מספר דוגמאות מהפסיקה:
  • קיימת פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה, לפיה הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד). לכן, אם העובד התפטר ומסר למעסיק הודעה מוקדמת הקצרה מהמוסכם, אך בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, אסור למעסיק לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את יתרת ימי ההודעה המוקדמת על פי ההסכם.
  • מנגד, קיימת פסיקה אחרת של בית הדין האזורי לעבודה לפיה הסכמת הצדדים לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, אינה מהווה פגיעה בזכויות המגן של העובד והעובד מחוייב לפעול לפי הסכמת הצדדים לגבי אורך תקופת ההודעה המוקדמת. לכן, אם העובד התפטר ומסר למעסיק הודעה מוקדמת הקצרה מהמוסכם, אך בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, רשאי המעסיק לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את יתרת ימי ההודעה המוקדמת על פי ההסכם.
   • פסיקה דומה ראו גם בסע”ש 28016-02-19 בו פסק בית בדין האזורי לעבודה שיש לכבד את הסכמת הצדדים לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בדין, שכן אין בכך פגיעה בזכות מזכויות המגן של העובד אלא הרחבה של הזכות, וזאת בתנאי שמדובר בתניה הדדית וסבירה .
  • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בסוגיה זו בבית הדין הארצי לעבודה.
 • בכל מקרה שלא הוסכמה בין העובד והמעסיק תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, העובד אינו רשאי לתת על דעת עצמו הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, ולכפות על המעסיק להמשיך ולהעסיקו בתקופה ההודעה המוקדמת הארוכה יותר

חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה

חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים

 • במקרה שבו העובד מתפטר במהלך שירות המילואים, אין איסור בחוקי העבודה לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת להתפטרות עם ימי שירות המילואים.
 • קיים איסור על חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לימי שירות המילואים.

חופשה על חשבון ימי החופש הצבורים של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

 • עובד רשאי לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת על חשבון ימי החופשה הצבורים, בהסכמת המעסיק.
 • המעסיק רשאי לסרב לבקשת העובד אם יש לו טעמים ענייניים הקושרים לעבודה, כגון הצורך בעבודתו של העובד בימים אלה.
 • מעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה מיוזמתו, אולם לשם כך עליו לתת לו הודעה זמן סביר מראש (ואם מדובר בתקופה של יותר מ-7 ימים, יש להודיע לעובד על החופשה לפחות שבועיים מראש).
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.

שאלות נפוצות

שאלהתשובה
התפטרתי מהעבודה אך לאחר מכן התחרטתי. האם המעסיק חייב לקבל אותי שוב לעבודה?תלוי. במקרה שההודעה על ההתפטרות נמסרה ב“עידנא דריתחא” (בעת מריבה או כעס), רשאי העובד לחזור בו ולבטל את ההתפטרות, אולם בכל מקרה זכותו של המעסיק לראות את הודעת ההתפטרות כתקפה, ולהפסיק את העסקתו של העובד.
אני מלצרית ומרוויחה שכר שעתי. התפטרתי לאחר שנה וחודש. כמה זמן התראה עלי לתת למעסיק?14 יום בגין השנה הראשונה ועוד חצי יום בגין החודש הראשון של השנה השנייה, ובסה”כ 14.5 ימי הודעה מוקדמת.
אם אני זכאית ל-6 ימי הודעה מוקדמת, ואני רוצה לצאת לחופשה בימים אלה, האםם המעסיק יכול למנוע ממני?יציאה לחופשה מותנית בהסכמה של המעסיק. אולם למעסיק מותר לסרב רק מסיבות ענייניות הקשורות למקום העבודה.
התקבלתי ללימודים שמתחילים בעוד 5 חודשים ובכוונתי להתפטר עם תחילת הלימודים. אני רוצה להודיע למעסיק שלי מראש כדי שיוכל להיערך, האם אני יכולה להודיע לו עכשיו?עובד אינו רשאי לתת על דעת עצמו הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, ולכפות על המעסיק להמשיך ולהעסיקו בתקופה ההודעה המוקדמת הארוכה יותר, אלא אם הוסכמה בין העובד והמעסיק תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק. אם המעסיק זכאי להודעה מראש של חודש ועובד הודיע על התפטרותו 5 חודשים מראש, יוכל המעסיק לסיים את עבודתו של העובד כעבור חודש (התקופה הקבועה בחוק) ולא להמתין עד לתום התקופה שעליה הודיע העובד.
בחוזה העבודה שלי כתוב שבמקרה של פיטורים או התפטרות כל צד מתחייב להודיע על כך לצד השני בהתראה של חודשיים מראש. האם אני יכול לתת הודעה קצרה יותר ולהתפטר מוקדם יותר?אם עובד מעוניין להתפטר ולמסור הודעה מוקדמת הקצרה מזו שעליה הסכימו המעסיק והעובד, הוא רשאי לעשות זאת, כל עוד אורך תקופת ההודעה אינו קצר מהתקופה שנקבעה בחוק. במקרה זה למעסיק אסור לנקוט כל צעד ענישתי כלפי העובד, וגם לא לקזז סכומים כלשהם מהתשלומים המגיעים לעובד.

סגירת חשבון

חלק מעזיבת מקום עבודה כולל סגירת תשלומים שהעובד מחויב לקבל.

שכר אחרון כולל עבור תקופת ההודעה המוקדמת
 • במהלך התקופה מרגע ההודעה על ההתפטרות ועד הפסקת העבודה בפועל וסיום יחסי העבודה, נחשב העובד כעובד מן המניין וזכאי לכל הזכויות וההטבות שהיה זכאי להן במהלך עבודתו, כולל שכר וכל התנאים הסוציאליים, כמו: הפרשות לביטוח פנסיוני, צבירת ימי מחלה, צבירת ימי חופשה וכו’.
 • עובדים שזכאים לתנאים נוספים, כמו החזקת רכב או הוצאות טלפון וביגוד וכו’, ימשיכו לקבל אותם במהלך תקופה זו.
 • אם המעסיק ויתר על המשך עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת והורה לו להפסיק את עבודתו מיד לאחר התפטרותו, זכאי העובד לקבל מן המעסיק פיצוי בגובה השכר שהיה אמור להרוויח בתקופת ההודעה המוקדמת שעליה ויתר המעסיק, אך ללא תנאים סוציאליים.
שימו לב
מהשכר האחרון מותר למעסיק לנכות כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, בתנאי שהחוב אינו שנוי במחלוקת. לצורך ניכוי יתרת החוב המעסיק אינו זקוק להסכמה בכתב של העובד. למידע נוסף ראו ניכויים משכר העובד.

פדיון ימי חופשה

עובד זכאי לפדות את ימי החופשה שנותרו לו בכל מקרה של סיום יחסי עבודה, בשל התפטרות, פיטורים או פרישה.

 • לצורך חישוב ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.
 • יחד עם זאת, כשתלושי השכר משקפים נכונה את ניצול ימי החופשה ויתרת ימי החופשה, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם אם ימי החופשה שנצברו הם מעבר לתקופת ההתיישנות . לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • תשלום בגין ימי החופשה שלא נוצלו הוא מלא.
 • אם העובד מעוניין לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת (במקום לקבל את תשלום הפדיון עבורם בסיום העסקתו), המעסיק יכול אך לא חייב לאפשר לעובד לנצל ימי חופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, אך עליו להתחשב בבקשת העובד ולסרב לבקשה רק מטעמים סבירים והגיוניים), ובמקרה כזה, בתום תקופת ההעסקה יהיה העובד זכאי לפדות את ימי החופשה שלא ניצל.
 • אם המעסיק מעוניין שהעובד ינצל את ימי החופשה שלו במקביל לתקופת ההודעה המוקדמת, הוא רשאי להוציא את העובד לחופשה, בתנאי שהודיע לו על כך מראש (בחופשה של 7 ימים ומעלה יש להודיע שבועיים מראש).
 
שימו לב
לא ניתן לפדות ימי חופשה לפני מועד סיום יחסי העבודה, אפילו אם העובד הסכים לכך. בכל מקרה, במועד סיום יחסי העבודה, אפשר להתחשבן עם המעסיק על ימי החופשה שלא נוצלו.

פדיון דמי הבראה

עובד שהתפטר ממקום העבודה שלו לאחר תקופה של יותר משנה, זכאי לקבל את כל דמי ההבראה שמגיעים לו (אם לא קיבל אותם קודם לכן).

דוגמה
עובד שמועסק מספר שנים במקום עבודה שבו משולמים דמי הבראה במשכורת חודש יולי, התפטר בחודש אוקטובר. העובד זכאי עם סיום העסקתו לדמי הבראה עבור חודשים אוגוסט עד אוקטובר, שעבורם לא קיבל את דמי ההבראה.
 • ניתן לתבוע דמי הבראה רטרואקטיבית עד 7 שנים אחורה.
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/12/דיני-עבודה.png
דיני העבודה של ישראל
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2021/09/באנר-כללי-2200-×-900-פיקסל.png
אכיפת חוקי עבודה
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/07/גננת-שפוטרה-לא-הודיעה-שהיא-בהריון--אך-תפוצה-בכל-זאת.png
גננת שפוטרה לא הודיעה שהיא בהריון – אך תפוצה בכל זאת
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2023/07/מעסיקים.png
מעסיקים: הקדימו תרופה לתביעה
https://www.kolhamas.co.il/wp-content/uploads/2021/08/איסור-קבלת-תשלום-ממועמדים-לעבודה-ואיסור-קבלת-בטחונות-מעובדים.png
איסור קבלת תשלום ממועמדים לעבודה ואיסור קבלת בטחונות מעובדים
1 2 3 4 5

תוכן עניינים