קטגוריה: חקיקה

קטגוריה: חקיקה

דיני עבודה

יחסי עבודה – חוקים ותקנות

ריכוז חוקים ותקנות בתחום יחסי עבודה. שילוב אנשים עם מוגבלות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח-1998תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום

קרא עוד »
חקיקה

מקורות מידע

מקורות מידע בנושא דיני עבודה יובהר כי קבצים אלה אינם משקפים מטבע הדברים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים ככלי עזר בלבד. במידה וקיימת סתירה

קרא עוד »
חקיקה

הנחיות ונהלים בקליטת עובדים

כללי עדכון נוהל הגדלת היקף משרה ללא צורך בהליך מכרזי מיום 10/11/2022. (710.71 Kb)   נוהל הגדלת היקף משרה ללא צורך בהליך מכרזי (601.95 Kb)   הנחיות

קרא עוד »
חקיקה

הטרדות מיניות במקום העבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח-1998 מגדיר אילו התנהגויות מהוות הטרדה מינית והתנכלות, ומתייחס בין היתר גם להטרדה מינית אשר מתרחשת במסגרת יחסי עבודה ותוך ניצול

קרא עוד »
הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים, ועוסק בתנאי העבודה של העובדים אצל המעסיקים החתומים על ההסכם. צווי הרחבה מאפשרים

קרא עוד »