• במהלך 4 ימים בשבוע יחושב יום עבודה לפי 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות), כפי שחושב יום העבודה לפני צו ההרחבה שקיצר את שבוע העבודה ל-42 שעות.
 • במהלך יום אחד קבוע בשבוע, על פי בחירת המעסיק, יופחת אורך יום העבודה בשעה אחת ויחושב לפי 7.6 שעות (7 שעות ו-36 דקות).
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.
 • במקומות עבודה מסוימים נהוג או נקבע בהסכם קיבוצי שיום עבודה הוא בן 9 שעות ביום, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, (ובסה”כ 8 שעות ו-36 דקות נטו ביום). במקרים אלה אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, (8 שעות ו-36 דקות נטו) ויום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8 שעות ברוטו (7 שעות ו-36 דקות נטו).
דוגמה
 • בימים א’-ד’ תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו (כולל הפסקה של 24 דקות).
 • ביום ה’, על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בשעה ועומד על 8 שעות עבודה (כולל הפסקה).
 • סה”כ תקן שבוע העבודה עומד על 42 שעות.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 9 שעות ביום כולל הפסקה של 30 דקות (ובסה”כ 8.5 שעות עבודה נטו ביום) ותקן שעות העבודה השבועי עמד בעבר על 42.5 שעות שבועיות, יש לקצר את שבוע העבודה (בהתאם לצו ההרחבה) בחצי שעה בשבוע. לאחר קיצור שבוע העבודה, אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות עבודה ברוטו (8.5 שעות עבודה נטו ביום), ויום אחד קבוע, שייקבע על ידי המעסיק, יחושב לפי 8.5 שעות ברוטו (8 שעות עבודה נטו), שכן במקרה זה זכאים העובדים להפחתה של חצי שעה בשבוע בלבד מ-42.5 שעות שבועיות ל-42 שעות שבועיות.
דוגמה
 • בימים א’-ד’ תקן יום עבודה הוא 9 שעות ברוטו, כולל הפסקה של 30 דקות (8.5 שעות עבודה נטו.)
 • ביום ה’, על פי בחירת המעסיק, קוצר יום העבודה בחצי שעה ועומד על 8.5 שעות עבודה ברוטו, (8 שעות עבודה נטו).
 • סה”כ תקן שבוע העבודה עומד על 42 שעות עבודה נטו.
 • עובד שעבד מעבר לשעות התקן הקבועות לאותו יום זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
 • בענפים מסוימים (למשל, ענף המלונאות) יום עבודה הוא בן 8 שעות ושבוע עבודה הוא בן 40 שעות. 

יום עבודה במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע

 • לפי חוק שעות עבודה ומנוחה יום עבודה מלא לא יעלה על 8 שעות עבודה ביום רגיל. עבור שעות עבודה שמעבר ל- 8 השעות זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות.
 • החל מחודש אפריל 2018, שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות. במקומות עבודה בהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.
 • המעסיק יכול לקבוע את תקן שעות העבודה בכל יום, ובלבד שיום רגיל לא יעלה על 8 שעות עבודה, יום שישי לא יעלה על 7 שעות עבודה, וסך שעות העבודה במהלך השבוע לא יעלה על 42 שעות.
 • השעות שצוינו אינן כוללות הפסקה, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המעסיק לעובדים.
אורך יום עבודה במשמרת לילה
 • בעבודה במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) יום עבודה מלא לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.
אורך יום עבודה בערבי חג
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע –
  • לפי צו ההרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר, אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות) וזאת בהתאם להסכמה בין המעסיק לנציגות העובדים.
  • בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
  • במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
  • בערב חג דתי שאינו יהודי אורך יום עבודה של עובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בו לא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.
דוגמה
בערב החג המוסלמי עיד אל פיטר (חג סיום צום הרמדאן), יום העבודה של עובדים מוסלמים הוא בן 7 שעות, ויום העבודה של עובדים יהודים הוא כמו יום עבודה רגיל.
 • במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע, בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות, גם בחגים יהודיים וגם בחגים שאינם יהודיים (וזאת בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה). אם יש הסכם או נוהג במקום העבודה הקובע יום עבודה קצר יותר, יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג.
אורך יום עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי אצל יהודים)
 • על פי סעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה, מספר שעות העבודה ביום שלפני המנוחה השבועית, יהיה לכל היותר 7 שעות.
 • לפיכך עובד יהודי יועסק ביום שישי לכל היותר במשך 7 שעות. עובד שאינו יהודי יועסק עד 7 שעות ביום שלפני יום המנוחה המקובל כיום המנוחה השבועית שלו.

שבוע עבודה מלא

 • מקובל להתיחס לשבוע ככזה שמתחיל ביום א’ ומסתיים במוצאי שבת בחצות.
 • לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות, שבוע העבודה קוצר ל- 42 שעות (במקום 43). הקיצור יחול גם על עובדים שעובדים יותר מ-42 שעות ופחות מ-43 שעות.
 • קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה אשר תקן שעות העבודה שלהם גבוה מ-42 שעות.
 • היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות (ראו דוגמה למעלה).
 • בהתאמה לקיצור שבוע העבודה, שכר שעה לעובד במשכורת חודשית יחושב לפי בסיס של 182 שעות עבודה בחודש (במקום 186 שעות).
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

חודש עבודה

 • מאחר וישנם חודשים קצרים יותר וחודשים ארוכים יותר, שעות התקן החודשיות משתנות מחודש לחודש.
 • חודש עבודה לצורך חישוב ערך שעת עבודה של עובד המועסק במשרה מלאה או לצורך חישוב היקף משרה של עובד הוא 182 שעות.
 • עובד שבכל יום עבודה באותו חודש עבד את מלוא שעות התקן היומי, ייחשב כמי שעבד משרה מלאה באותו חודש ומלא את תקן השעות החודשי.

הרחבות

ענףהרחבה
עובדי חברות שמירה ואבטחהסעיף 6 לצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014 קובע כי שבוע העבודה בענף זה הוא בן 5 ימים (בהתאם לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה, החל מאפריל 2018 שבוע העבודה עומד על 42 שעות).
עובדי אולמות וגני אירועים
 • אורך משמרת לילה הוא 6 שעות, ולכן זכאי עובד בענף זה לגמול שעות נוספות החל מהשעה השביעית.
 • למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
עובדי קבלן (חברות כוח אדם)
 • שעות העבודה הנדרשות למשרה מלאה במגזר הפרטי בלבד מופחתות ל-175 שעות בחודש.
 • משמעות ההטבה בפועל היא תוספת של 6% לחישוב התשלום עבור “זכויות נלוות” (למשל דמי חופשה ודמי הבראה), במצב בו עובדים את אותו מספר שעות.
עובדים בענף המלונאות
 • על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות:
  • לעובדים קבועים שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, 40 שעות שבועיות.
  • יום עבודה הוא בן 8 שעות (לא כולל הפסקות).
  • משמרת לילה היא בת 6 שעות ו-20 דקות.
  • משמרת ערב היא בת 7 שעות ו-20 דקות.
  • ביום ו’ ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות, ובשאר ערבי החג עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

חשוב לדעת

 • עבור העסקה מעבר למכסת השעות היומיות או השבועיות שצויינו לעיל זכאי העובד לגמול עבור שעות נוספות.
 • על פי סעיף 5(ב) לצו הרחבה משנת 1990 בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר שעות בהן נעדר העובד בתשלום (כגון: חופשה שנתית בתשלום, ימי מילואים, חגים שיש חובה לשלם עבורם על פי החוק), נחשבות כשעות עבודה לצורך חישוב השעות השבועיות. לפסק דין בנושא זה ראו ע”ע 188/06 בפיסקה 35.3.4.
דוגמה
  • עובד העובד 5 ימים בשבוע, שהה בימים א-ה בחופשה בתשלום.
  • . העובד הגיע לעבודה בים שישי ועבד 4 שעות.
  • מאחר וימי ההיעדרות בתשלום במהלך השבוע נחשבים כימי עבודה מלאים , ייחשב העובד כמי שעבד 42 שעות שבועיות בימים א-ה.
  • עבור עבודתו ביום שישי זכאי העובד ל4 שעות נוספות: 2 שעות בגובה 125% משכרו הרגיל, ו-2 שעות בגובה 150% משכרו הרגיל
 • קיימת הגבלה על מספר השעות הנוספות שניתן להעסיק עובדים. ככלל, העסקה בשעות נוספות מחייבת היתר משר הכלכלה. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • ככלל זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
 • כשעובד נדרש במהלך עבודתו לעבור בין מטופל למטופל, זמן המעבר בין המטופלים ייחשב כזמן עבודה המזכה את העובד בשכר, בתנאי שמדובר בזמן קצר אשר אינו מאפשר לעובד להתפנות לענייניו האישיים. לקריאת פסק דין בנושא זה.
 • תקופת התלמדות, הכשרה מקצועית והמתנה במקום העבודה נחשבים כתקופת עבודה ומחוייבים בתשלום שכר, הן במקרה שהעובד התקבל לעבודה בתום ההתלמדות והן במקרה שהוחלט לא להעסיקו. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור תקופת התלמדות, הכשרה, השתלמות או הכנות למשמרת.