שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר

   החל ב- 01.01.2023
 
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 7,122 ש”ח ​ ​מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) –  47,465 ש”ח ​ ​
מעסיקעובדסך הכולמעסיקעובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי3.55% 0.4% 3.95% 7.6% 7% 14.6%
דמי ביטוח בריאות3.1% 3.1% 5% 5%
סך הכול3.55% 3.5% 7.05% 7.6% 12% 19.6%

ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.

פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

החל ב- 01.01.2023

 

מופחת

מלא

סך הכול

עובד

מעסיק

סך הכול

עובד

מעסיק

טור 1 – עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה7.05% 3.5% 3.55% 19.6% 12% 7.6%
טור 2 – בעל שליטה בחברת מעטים שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
7% 3.49% 3.51% 19.17% 11.79% 7.38%
טור 3 – בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2
אישה וגבר מעל  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62
3.58% 3.1% 0.48% 7.12% 5% 2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים3.57% 3.1% 0.47% 7.06% 5% 2.06%
אישה וגבר מתחת ​לגיל פרישה שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל

מעל גיל 62

4.06% 3.24% 0.82% 10.23% 7.28% 2.95%
אישה בין גיל פרישה  ל”גיל פרישה לגבר”  שנעשתה לראשונה תושב/ת ישראל

מעל גיל 62​

3.67%

3.12%

0.55% 7.82% 5.35%

2.47%

​גבר ואישה בין ” גיל פרישה לגבר”
ל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושבים מעל גיל 62
3.63% 3.11% 0.52% 7.45% 5.14% 2.31%
מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות כללית ויש להם אישור שנתי מהביטוח הלאומי3.58% 3.1% 0.48% 7.12% 5% 2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
3.57% 3.1% 0.47% 7.06% 5% 2.06%
אישה בין גיל פרישה ל ” גיל פרישה לגבר” שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק
6.66% 3.38% 3.28% 17.19% 10.07% 7.12%
נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק6.62% 3.37% 3.25% 16.82% 9.86% 6.96%
בעל שליטה בחברת מעטים
6.61% 3.37% 3.24% 16.76% 9.86% 6.9%
מי שטרם מלאו לו 18 שנה0.48% 0.48% 2.12% 2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
0.47% 0.47% 2.06% 2.06%
נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק0.48% 0.48% 2.12% 2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
0.47% 0.47% 2.06% 2.06%
חייל בשירות סדיר, תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה3.95% 0.4% 3.55% 14.6% 7% 7.6%
בעל שליטה בחברת מעטים
3.9% 0.39% 3.51% 14.17% 6.79% 7.38%