דף הבית » זכויות עובדים » פיטורים וסיום תעסוקה » סיום יחסי עבודה – המדריך המלא למעסקים
חדשות האתר

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון מאמרים
נובמבר 2023
א ב ג ד ה ו ש
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

סיום יחסי עבודה – המדריך המלא למעסקים

מדריך זה מיועד לסייע למעסיקים לנהל בצורה מקצועית והוגנת תהליכי פיטורים, התפטרות ופרישה לפנסיה
 
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא, ואינו מקיף את כל המידע הקיים

תוכן עניינים

מבוא

הליך העסקת עובדים צריך להתנהל על פי החוק
 • במקרים רבים נחשבת הפרת חוקי עבודה לעבירה פלילית.
 • במקרים רבים עשוי מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה לקנוס אתכם בסכום גבוה.
 • הפרת חוקי עבודה עשויה לעלות לכם הון רב בשל תביעות משפטיות וקנסות גבוהים. דוגמה: מעסיק נאלץ לשלם פיצוי של 157,000 ש”ח על כך שדחה מועמדת לעבודה רק בגלל הריונה.
 • ובעיקר: כל המחקרים מוכיחים שהוגנות ביחסי עובד-מעסיק טובה לעסק!

כללי

השאלהעיקר התשובהראו הרחבהדגשים למעסיק
האם קיימות הגבלות על פיטורי עובדים?
 • מעסיק לא יכול לפטר עובד סתם כי בא לו, ועליו לתת נימוקים מוצדקים לפיטוריו.
 • יש סיבות שבגינן החוק אינו מאפשר לפטר עובדים – למשל בשל מינם.
 • יש מצבים שבהם החוק דורש מהמעסיק לקבל היתר ממשרד הכלכלה או מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון טרם הפיטורים.
פירוט איסורי פיטורים
 • למרות האיסורים, אם יש הצדקה אמיתית לפיטורים, כגון עבירות של העובד או מצב כלכלי קשה של העסק, קיימים מנגנונים שמאפשרים את הפיטורים.
מה ההבדל בתהליך בין עובד שפוטר לעובד שהתפטר?

התהליכים זהים למעט מספר חובות:

 
באלו מקרים עובד זכאי לפיצויי פיטורים?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק.
 • עובד שמעסיקו נפטר, לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק.
 • במקרים מסוימים בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה, ובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק.
 • במצבים מסוימים של התפטרות, ובתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת באותו מקום. ראו פסקת התפטרות עובדים בהמשך.
 • עובד שהועסק פחות משנה אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים מהמעסיק.
 • מכיוון שהמעסיק מעביר מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים (או את כולם) לתוך הביטוח הפנסיוני של העובד, הרי שבעת הפיטורים או ההתפטרות המעסיק יהיה חייב לשלם רק את החלק מהפיצויים שלא הופרש באופן שוטף (“השלמת פיצויים”).
מה המשמעות של סעיף 14?
 • סעיף 14 הוא כינוי להסדר המאפשר למעסיק להפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים לקרן פיצויים מיוחדת, ובתמורה פטור המעסיק מתשלום פיצויים בעת סיום העסקתו של העובד.
 • היתרון עבור העובד הוא שהכסף (כולל הרווחים או ההפסדים שיצבור) יועבר לרשותו גם אם יתפטר (מלבד מקרים חריגים), והיתרון עבור המעסיק הוא שגובה הפיצוי שהוא משלם במסגרת ההסדר מחושב לפי השכר בכל חודש ולא לפי השכר האחרון (שלרוב הוא גבוה יותר מהשכר ההתחלתי).
 • אם ההסדר של סעיף 14 חל רק על חלק מתקופת ההעסקה, או אם משולמים במסגרתו רק חלק מפיצויי הפיטורים בכל חודש, אזי במקרה של פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, על המעסיק להשלים את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו במסגרת ההסדר.
 • החל מ-2008 חלה חובה להפריש במסגרת הביטוח הפנסיוני חלק מפיצויי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, אך המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) לתוך הביטוח הפנסיוני, ועל-ידי כך לפטור את עצמו מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום ההעסקה.
 • החלת סעיף 14 (שלא במסגרת ביטוח פנסיוני) מחייבת את הסכמת העובד.
מה קורה אם עובד מפוטר בשל עבירה פלילית (כגון גניבה מהעסק), בשל מעילה באמון (למשל החתמת כרטיס של עובד אחר) או בשל אלימות?
 • בית הדין לעבודה רשאי לקבוע שהפיטורים נעשו בנסיבות שאינן מצדיקות פיצויי פיטורים, ואף לשלול מהעובד את זכותו לכסף שהצטבר בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני.
 • בכל מקרה, שלילת הפיצויים מהעובד והחזרתם אל המעסיק יכולה להיעשות רק אם בית הדין קבע זאת.
 מומלץ להתייעץ עם עורך דין.
איפה אני יכול לחסוך בתהליך? 

פיטורי עובדים

נהלים כלליים הקשורים לפיטורי עובד
השאלהעיקר התשובהראו הרחבהדגשים למעסיק
האם חובה להתריע מראש בפני העובד על הכוונה לפטרו?
 • מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם פיטוריו.
 • במהלך השימוע יציג המעסיק את נימוקיו לפיטורי העובד וישמע בלב פתוח את טענותיו של העובד, בטרם יכריע אם לפטרו.
האם מותר לי לדרוש מעובד תשלום כלשהו כדי שלא אפטר אותו?
 • למעסיק אסור לקבל כספים או רכוש כלשהו מעובד כתנאי להשארתו בעבודה.
 • איסור על דרישת בטחונות מעובד כתנאי להעסקתו
 • מעסיק שדורש מעובד סכום כסף או נכס כלשהו כדי שישאירו בעבודה עשוי להיתבע בבית הדין לעבודה, הרשאי לחייב אותו בתשלום פיצויים גם אם לעובד לא נגרם כל נזק.
האם אתה יכול לפטר עובד מהיום להיום?
 • מעסיק צריך לתת לעובד הודעה מוקדמת על פיטוריו, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה.
 • אם המעסיק רוצה לנתק את יחסי העובדמעביד באופן מיידי, עליו לשלם לעובד תשלום בגובה השכר שהיה העובד מקבל אילו היה ממשיך לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.
 • עובד שמעסיקו נפטר זכאי לתשלום תמורת הודעה מוקדמת, גם אם העובד אינו מחפש עבודה חדשה.
 • אם עובד שפוטר הפסיק על דעת עצמו, ללא הסכמת המעסיק, את עבודתו ולא המשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק להגיש נגדו תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה ושם עליו להוכיח את הנזקים שנגרמו לו. אסור למעסיק לקזז, על דעת עצמו, סכומים כלשהם מתוך התשלומים להם זכאי העובד בסיום תקופת העבודה, כפיצוי על הנזקים שנגרמו עקב הפרת חובתו של העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
 • החובה לתת הודעה מוקדמת חלה גם אם העובד עבד במשך תקופה קצרה בלבד.
 • אם בחוזה העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, המעסיק חייב לכבד את הסכמת הצדדים ולתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטורים, בהתאם לאמור בהסכם.
האם ניתן לחייב את העובד לצאת לחופשה בתקופה ההודעה המוקדמת?
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה שצבר (ושטרם נוצלו על ידו) במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, וזאת רק כדי להימנע מהחובה לשלם לו עם סיום העסקתו גם שכר עבור עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וגם את פדיון ימי החופשה שלא ניצל.
 • למרות זאת, אם תקופת ההודעה המוקדמת עולה על 14 יום, המעסיק רשאי לדרוש מהעובד לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אולם עליו להוכיח שהוצאת העובד במועד זה לחופשה נעשתה ממניעים ענייניים (הקשורים לצורכי העבודה) ובתום לב.
 • בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה.
 • אם העובד מעוניין לצאת לחופשה בזמן ההודעה המוקדמת, אתה רשאי לאפשר זאת ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה.
האם חובות אלה חלות על המעסיק גם כשמדובר בפיטורי עובד שעבד תקופה קצרה?
 • כן. כל החובות שצוינו חלות גם אם העובד עבד אצלך תקופה קצרה.
 • אורכה של תקופת העבודה משפיע על אורך תקופת ההודעה המוקדמת שצריך לתת, אבל לא על עצם החובה לתת הודעה.
  
האם מעסיק רשאי לעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות הפיטורין של עובד בצוות ולהעביר ביקורת על התנהלותו?
 • מנהל רשאי לעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות הפיטורין של עובד בצוות, תוך העברת ביקורת על התנהגותו של העובד.
 • על העדכון להיעשות בתום לב, באופן סביר ומכבדולשתף בעדכון רק את מי שהמידע נוגע אליו, אחרת עלול המעסיק להיות חשוף לתביעת פיצויים בשל פרסום לשון הרע.
מנהל שעדכן את צוות העובדים בדבר נסיבות פיטוריה של עובדת לשעבר זוכה מתביעה בגין לשון הרע. 
האם ניתן לקבל סיוע של ליווי ותמיכה בעובדים בתהליך הפיטורין?
 • שירות התעסוקה מציע למעסיקים שירות של ליווי עובדיהם בתהליך הפיטורין.
 • סיוע למעסיקים מטעם שירות התעסוקה בליווי עובדיהם בתהליך הפיטורין
 • בין היתר, השירות מספק לעובדים המפוטרים כלים ומיומנויות, שיסייעו להם להשתלב מחדש בעולם התעסוקה.

עילות ומצבים שבהם אסור למעסיק לפטר עובדים

השאלהעיקר התשובהראו הרחבהדגשים למעסיק
איסור פיטורים בשל אפליה אסורה
 • למעסיק אסור לפטר עובדים בשל מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.
 • איסור פיטורי עובד מחמת אפליה פסולה
 • שימו לב שאיסורי האפליה לא מונעים פיטורי עובדים העונים לקריטריונים של האפליה, אם ברור שהפיטורים נעשו מסיבות ענייניות שאינן קשורות לקריטריונים המפלים (למשל: תפקודו של העובד).
עובד תובע ממך את זכויותיו, האם אתה יכול לפטרו בשל כך?
 • אסור לפטר עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו או בשל הגשת תלונה על תנאי העבודה או בשל הגשת תביעה נגד מקום העבודה בגין הפרת זכויותיו.
 • איסור פיטורי עובד בשל תלונה על תנאי עבודה
 • איסור פיטורי עובד בשל היוועצותו עם עורך דין לבירור זכויותיו
 • איסור פיטורי עובד בשל הגשת תביעה על הפרת זכויות
 
עובד דיווח על אי סדרים, האם אתה יכול לפטרו בשל כך?
 • אסור לפטר עובד בשל חשיפת אי סדרים אצל המעסיק.
 • איסור פיטורי עובד בשל דיווח על אי סדרים אצל המעביד
 
יש פה כל כך הרבה איסורי פיטורים שנראה שאין לי בכלל שליטה בעסק. האמנם זה המצב?
 • החוק אינו אוסר על פיטורים אלא מבקש לוודא כי הם לא נעשו משיקולים פסולים או מתוך אפליה.
 • המחוקק מודע לכך שבמצבים מסויימים עסק חייב לפטר עובדים ולכן ישנן ועדות במשרדי הכלכלה והביטחון המאפשרות במקרים מסוימים את הפיטורים, גם במקרים שהם לכאורה אסורים.
  
האם מותר למעסיק לפטר עובד בשל מחלה או מוגבלות?
 • אסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה.
 • אסור למעסיק לפטר עובד רק בשל היותו אדם עם מוגבלות או בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות.
 • איסור פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו
 • איסור פיטורי עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות
 • איסור פיטורי עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות
 • אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, ותקופת ההודעה המוקדמת מסתיימת במהלך חופשת המחלה, ניתן לסיים את העסקת העובד בפועל גם במהלך ימי המחלה.
 • ניתן לפטר עובד לאחר תום תקופת המחלה, אך על המעסיק לעשות זאת בתום לב ומשיקולים ענייניים. מעסיק שהמתין עד לתום תקופת המחלה ומיהר לפטר את העובד בסיומה עשוי להיחשב כמי שנוהג שלא בתום לב.
 • אסור לפטר עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות, אם הוא כשיר לבצע את עבודתו או ניתן להתאים את העבודה למוגבלות, באופן שלא מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.
האם אפשר לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות?
 • אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות בימי ההיעדרות בגין הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות.
 • בתנאים מסוימים אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות גם אם לא נעדר/ה מהעבודה בשל הטיפולים.
 • איסור פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות
 • בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים
 • האיסור על פיטורי עובד/ת בטיפולי פוריות כאמור מוגבל לתקופה כוללת של שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, ולטיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקת העובד/ת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • אם העובד/ת הועסק/ה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום ההעסקה אינו נחשב כפיטורים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובד/ת (בתנאי שטיפולי הפוריות אינם הסיבה לסיום ההעסקה), גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.
עובדת שלך לא הגיעה לעבודה בשל הפלה, האם ניתן לפטר אותה?
 • עובדת שהפילה זכאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, אלא אם רופא קבע שהיא זכאית לפרק זמן ארוך יותר.
 • בתקופת היעדרותה של העובדת בגין הפלה אסור למעסיק לפטר את העובדת ואין אפשרות לבקש היתר לפיטורים.
 • למרות זאת, אם לפני ההפלה העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגדרת מראש של פחות משנה והחוזה לא הוארך לפני מועד ההפלה, אין איסור על פיטוריה.
 • זכויות תעסוקה לאחר הפלה
 • הפלה היא לידה של עובר מת לפני סוף השבוע ה-22 להיריון. אם העובדת עברה הפלה לאחר השבוע ה-22 להריונה, היא נחשבת ליולדת, והיא זכאית לחופשת לידה ולשאר הזכויות הנובעות מלידה.
האם אפשר לפטר עובדת בהיריון?
 • אסור לפטר עובדת כאשר הסיבה לפיטורים היא היותה בהיריון, גם אם היא עבדה אצלך פחות מ-6 חודשים.
 • אם עובדת בהיריון עובדת אצלך לפחות 6 חודשים, אזי אסור לפטרה מכל סיבה שהיא, אלא אם קיבלת היתר פיטורים ממשרד הכלכלה.
 • הוראות דומות קיימות לגבי איסור פיטורים של הורה מאמץ והורה מיועד (מי שעומד להיות הורה בהליך פונדקאות)
 • איסור פיטורי עובדת בהיריון
 • איסור פיטורי הורה מאמץ לפני קבלת הילד לביתו
 • איסור פיטורי הורה מיועד
 • בקשה להיתר לפיטורים או פגיעה בהיקף משרה לפי חוק עבודת נשים.
 • במקרה של פיטורי עובדת בהיריון שעבדה מעל 6 חודשים במקום העבודה, עליך לבקש את ההיתר גם אם ברור שאין קשר בין הפיטורים לבין ההיריון.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה בהתאם לחוזה ואי-חידוש החוזה אינם נחשבים פיטורים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובדת (בתנאי שההיריון אינו הסיבה לסיום העסקתה) גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.
האם אפשר לפטר עובד/ת בחופשת לידה או מיד אחריה?
 • אסור לפטר עובד/ת בזמן חופשת לידה.
 • אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • אם עובד/ת לקח/ה חופשה ללא תשלום (חל”ת) לאחר חופשת הלידה, אסור לפטר את העובד/ת בתקופת החל”ת ובמשך 60 יום מתום החל”ת, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • במקרים הבאים אין צורך לבקש היתר לפיטורי עובד/ת לאחר חופשת הלידה: במקרה של פגיעה זמנית בהיקף משרה לפי בקשת העובד/ת בשל המצב הרפואי של העובד/ת, במקרה של פגיעה בהכנסה מכוח הסכם קיבוצי ובמקרה של פגיעה בהכנסה המשולמת בהתאם לתפוקה, אם תפוקת העובד/ת ירדה מסיבות שאינן תלויות במעסיק.
 • אם העובד/ת הועסק/ה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום ההעסקה אינו נחשב כפיטורים לפי חוק עבודת נשים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקת העובד/ת (בתנאי שהורות העובד/ת אינה הסיבה לסיום ההעסקה).
האם מותר לפטר עובדת אחרי ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות?
 • עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.
 • אסור למעסיק לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה לעבודה, אלא בהיתר מזרוע העבודה.
 • במהלך תקופה זו גם אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובדת, אלא אם התקבל היתר מראש.
 • איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)
 • איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)
החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ש”ח מהמוסד לביטוח לאומי.
יש לי עובד שנעדר מהעבודה בגין שירות מילואים, האם מותר לפטרו בתקופה זו?
 • אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, ובתקופת היותו במילואים, אסור לפטרו מכל סיבה שהיא, אלא אם ניתן לכך היתר על-ידי ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד גם במשך 30 ימים לאחר תום שירות המילואים.
 • איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים
 • במצבים מיוחדים ניתן לפנות אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון ולבקש היתר לפיטורים.
עמדותיו הפוליטיות של העובד מעצבנות אותי. האם מותר לפטרו בגין סיבה זו?
 • אסור לפטר עובד בשל השקפתו, עמדתו הפוליטית, השתתפותו בתעמולת בחירות והצבעתו בבחירות לכנסת או לרשות המקומית.
 • איסור אפליית עובד בשל השקפתו
 • איסור פיטורי עובד בשל הצבעתו בבחירות לרשויות המקומיות
 
האם יש עוד איסורים?כן (למשל איסור פיטורי עובד כדי להימנע מלשלם לו זכויות סוציאליות).
 • פורטל סיום יחסי עבודה
 

חובות החלות על המעסיק בעת פיטורי עובדים

השאלהעיקר התשובהראו הרחבהדגשים למעסיק
בסיום יחסי העבודה נותרו לזכות העובד ימי חופשה לא מנוצלים. מה עושים?
 • יש לשלם לעובד “פדיון חופשה”, כלומר תשלום השווה לדמי החופשה שהיו מגיעים לעובד אילו היה מנצל בפועל את ימי החופשה.
 • לצורך חישוב ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו.
 • יחד עם זאת, כשתלושי השכר משקפים נכונה את ניצול ימי החופשה ויתרת ימי החופשה של העובד, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם מדובר בימי חופשה שנצברו לפני יותר מ-3 שנים.
 • פדיון חופשה שנתית
 • עובד זכאי לפדיון ימי החופשה שטרם ניצל, הן במקרה של פיטורים והן במקרה של התפטרות.
 • במהלך תקופת העבודה, אסור למעסיק להמיר את ימי החופשה של העובד בתשלום פדיון חופשה, אלא עליו להעניק לו חופשה בפועל.
העובד צבר לזכותו ימי הבראה שטרם שולמו לו. האם יש לשלם אותם?
 • אם בסיום יחסי העבודה נשארו לזכותו של העובד ימי הבראה, יש לשלם אותם.
 • עובד יכול לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה.
 • יש לשים לב שנחתם הסכם קיבוצי חדש שהאריך את זכות התביעה ל-7 שנים אחרונות, אך טרם נחתם צו הרחבה שמחיל את ההסכם על כלל העובדים במשק.
האם עלי לשלם פיצויי פיטורים לעובד שפוטר?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל המעסיק, זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם במהלך עבודתו הפריש המעסיק את כספי הפיצויים מדי חודש לקופת גמל (מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח פנסיוני (מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק) – רואים בהפרשות אלה את פיצויי הפיטורים. אם לא הופרשו כספים עבור כל תקופת העבודה, או שהופרשו רק סכומים חלקיים מדי חודש, יצטרך המעסיק להשלים את פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד.
 • במקרים חריגים יכול בית דין לעבודה לקבוע כי הפיטורים היו בנסיבות שלא מצדיקות פיצויי פיטורים, גם אם הם נעשו לאחר שנת עבודה מלאה, ואז המעסיק אינו צריך לשלם לעובד את הפיצויים ואף יכול לקבל בחזרה את הכסף שהפריש מדי חודש לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני.
 • ראו פירוט בהמשך, בפרק תשלום פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
 • עובד שעבד פחות משנה אצל אותו מעסיק ופוטר, אינו זכאי לפיצויי פיטורים, אך עשוי להיות זכאי לכספי הפיצויים שהופרשו לקופת גמל (לפי סעיף 14) או לביטוח הפנסיוני.
האם חלה עלי חובה לתת לעובד מסמכים כלשהם בעת פיטוריו?
 • על מעסיק למסור לעובד שפוטר וזכאי לפיצויי פיטורים טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד.
 • בנוסף, כשהמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים של העובד בביטוח פנסיוני, עליו למסור לעובד מכתב המופנה לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני ובו הוא מודיע אם ויתר לחלוטין על כספי הפיצויים לטובת העובד. מכתב זה צריך להימסר לעובד לכל המאוחר בתוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים.
 • מעסיק חייב לתת לעובדו בסיום העבודה אישור בכתב לגבי מועד תחילתם וסיומם של יחסי עובד ומעביד. יש לתת את האישור בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד או בתוך 7 ימים מהיום שהעובד דרש בכתב לקבל את האישור, לפי המוקדם מביניהם.
 • משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני
 • אישור על תקופת העבודה
 

תשלום פיצויי פיטורים לעובד שפוטר

השאלהעיקר התשובהראו הרחבהדגשים למעסיק
באלו מקרים חלה עלי חובה לשלם לעובד פיצויי פיטורים?
 • עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויי פיטורים.
 • במצבים מסוימים שבהם הפסקת העבודה אינה תלויה בעובד, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • ישנם מקרים שבהם זכאי עובד שהתפטר לפיצויי פיטורים. ראו התפטרות עובדים.
 • אם במהלך עבודתו הפריש המעסיק את כספי הפיצויים מדי חודש לקופת גמל או לביטוח פנסיוני – רואים בהפרשות אלה את פיצויי הפיטורים. אם לא הופרשו כספים עבור כל תקופת העבודה, או שהופרשו רק סכומים חלקיים מדי חודש, יצטרך המעסיק להשלים את פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד.
 • מעסיק שפיטר עובד בסמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה, עלול להיות מחויב בתשלום פיצויי פיטורים.
 • כספי הפיצויים שהופקדו על ידי המעסיק בביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או בקופת הגמל לפיצויים אם חתמו הצדדים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים נשארים בקופת הביטוח הפנסיוני או בקופת הגמל ואינם מוחזרים למעסיק, גם אם העובד התפטר, אלא במקרים מיוחדים כפי שיפורט בהמשך.
האם ניתן לשלול מהעובד פיצויי פיטורים?
 • אם פיטרת את העובד בשל הפרת משמעת חמורה המצדיקה פיטורים ללא פיצויים או עם פיצויים חלקיים בלבד (כגון, גניבה, מעילה של העובד בכספים, אלימות וכיו”ב), עליך לפנות לבית הדין לעבודה כדי שיורה על שלילת הפיצויים לעובד או על הפחתתם.
 
 • במקרים אלה רשאי בית הדין גם לשלול את זכאות העובד לכספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני.
כיצד מחשבים את גובה פיצויי הפיטורים?
 • פיצויי הפיטורים יחושבו בדרך כלל על פי השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו כפול מספר שנות עבודתו.
 • לעובד שעתי או יומי יחושבו פיצויי הפיטורים על פי השכר החודשי הממוצע ב-12 החודשים האחרונים של העסקתו כפול מספר שנות עבודתו..
 • לשינויים בהיקף המשרה של העובד לאורך תקופת עבודתו יש השפעה על גובה הפיצויים.
 • אם הפרשת חלק מפיצויי הפיטורים המגיעים לעובד לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, בעת הפיטורים עליך להשלים לעובד רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפרשת לביטוח הפנסיוני.
מה עלי לעשות אם הפרשתי את רכיב הפיצויים לקופת גמל או ביטוח פנסיוני של העובד?
 • אם הפרשת את מלוא הפיצויים (8.33% מהשכר החודשי במשך כל תקופת ההעסקה) לביטוח הפנסיוני או אם הפרשת אותו לקופת גמל לאחר שהחתמת את העובד על הסכמתו להסדר של סעיף 14, אינך צריך לשלם לעובד פיצוי נוסף. הכספים שהצטברו בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני מהווים תחליף לפיצויי הפיטורים.
 • במקרה זה עלייך למסור לעובד:
  • טופס 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד.
  • מכתב לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני, המודיע לה אם ויתרת לחלוטין על כספי הפיצויים לטובת העובד. משמעות הודעה זו היא שכספי הפיצויים שהופקדו לטובת העובד יועברו לטובתו, גם במקרה שבו העובד יבקש למשוך את הכספים הללו לפני שקמה לו או לשאיריו הזכאות לקבלתם.
 • אם העובד זכאי על פי החוק לפיצויי פיטורים, ואתה הפרשת לקופה או לביטוח הפנסיוני רק חלק מסכום הפיצויים, עליך לשלם לעובד במזומן את החלק היחסי מהפיצויים שלא הפרשת. חלק זה יחושב על פי גובה השכר האחרון. (מספר שנות העבודה כפול השכר האחרון כפול החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שלא הופרש לקופה).
 • עליך להעביר בנוסף גם דיווח מקוון לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני על הפסקת ההפרשות החודשיות לעובד ולהודיע על מעמדם של הכספים שהצטברו בקופה.
 • משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני
 • קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק
 • דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו
 • הודעת מעסיק לקופת גמל או לגוף פנסיוני על מעמד כספי הפיצויים של העובד שמופקדים בקופה
 • שימו לב שהחל משנת 2008 קיימת חובה על מעסיקים להפריש מדי חודש הפקדות לביטוח פנסיוני לעובדים ובהנחה שמילאתם את חובתכם, יש לכם כיסוי כלכלי לפחות לגבי אותו חלק ואותה תקופה שהפרשתם.
 • במקרה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק התעכב במסירת המכתב האמור לחברה המנהלת, אזי עיכוב זה יכול להיחשב כהלנת פיצויים והעובד רשאי לתבוע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי החוק, האם אני יכול לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהפרשתי עבורו לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל?
 • כאשר המעסיק הפקיד את כספי הפיצויים של העובד לביטוח הפנסיוני בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, הכספים נשארים בקופת הביטוח הפנסיוני לטובת העובד והמעסיק אינו רשאי לקבלם בחזרה, מלבד במקרים חריגים, כגון: במקרה שהעובד מבקש למשוך את הכספים בבת אחת לפני מועד פרישתו לגמלאות או לפני גיל 60, או שלא עקב נכות או מוות, או במקרה שבית המשפט שלל את זכאות העובד לכספים (למשל בעקבות גניבה, מעילה, אלימות וכו’).
 • אם המעסיק הפקיד את כספי הפיצויים לקופת גמל שלא מכוח צו ההרחבה (למשל במקרה של הסדר מיטיב או במקרה שהמעסיק והעובד הסכימו על הפרשות לקופת פיצויים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עוד לפני חתימת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני בשנת 2008), אזי הכספים שהופקדו בקופה אינם ניתנים להחזרה למעסיק, אלא אם הכספים אינם מיועדים לקצבה (למשל הופקדו לקופת גמל שלא משלמת קצבה או שהעובד מבקש למשוך את הכספים בבת אחת) או אם נקבע במפורש בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר כי הסכום ניתן להחזרה למעסיק.
 • המשמעות היא כי כל עוד הכספים שנצברו ממתינים לתשלום כקצבה, המעסיק אינו יכול לנגוע בהם. לעומת זאת, אם העובד מבקש למשוך אותם, המעסיק רשאי לקבלם בחזרה. מסיבה זו הקופות דורשות מכתב שחרור מהמעסיק, שבו הוא מוותר על הכסף.
 • אם המעסיק הפריש את הכספים לקופת גמל מבלי שהוא והעובד הסכימו על החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק רשאי לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהופקדו.
 • משיכת כספים מקופת גמל לפיצויים על ידי המעסיק
 
מה המשמעות של סעיף 14?
 • סעיף 14 הוא כינוי להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ומאפשר למעסיק להפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים עבור אותו חודש עבודה לקרן פיצויים מיוחדת, ובתמורה פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום העסקתו של העובד.
 • היתרון עבור העובד הוא שהכספים (כולל הרווחים או ההפסדים שיצברו) יועברו לרשותו גם אם יתפטר (מלבד מקרים חריגים), והיתרון עבור המעסיק הוא שגובה הפיצוי שהוא משלם במסגרת ההסדר מחושב לפי השכר בכל חודש ולא לפי השכר האחרון (שלרוב הוא גבוה יותר מהשכר ההתחלתי).
 • אם ההסדר של סעיף 14 חל רק על חלק מתקופת ההעסקה, או אם במסגרתו משולמים רק חלק מפיצויי הפיטורים בכל חודש, אזי במקרה של פיטורים או התפטרות המזכה ב