הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
פתיחת חברה
פתיחת חברות בע"מ
מסלקה
מסלקה פנסיונית
שירותי בודק שכר
שירותי חשבות שכר
הפקת תלוש משכורת
הפקת תלושי שכר
מיסוי פרישה
מיסוי פרישה

שירותי בודק שכר מוסמך

החוק קובע שבמקרה של הפרה גסה של זכויות עובדים, הן הקבלן והן מזמין השירות, ישאו באחריות בגין העוולה – אלא אם כן המעסיק והקבלן הסתמכו על המלצתו של בודק שכר מוסמך ופעלו בחוסר תום לב- חוקי ותקנות המשרד להגברת האכיפה בדיני העבודה.

סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה מאחריות אזרחית של מזמין שירות אשר הסתמך על דוחות של בודק שכר מוסמך ופעל ע”פ הנחייתו כמ וכן, מעסיק אשר יעזר בבודק שכר מוסמך תנתן הפחתה בעיצום הכספי אם ימציא אישור מבודק שכר כי ההפרה שבגינה מוטל העיצום הכספי הופסק ותוקן.
חברתנו נותנת מענה בנושא למאות מעסיקים במשק, חשוב לציין כי בודק השכר אמור להיות בלתי תלוי.

השירות כולל:

  • בדיקה ובקרת השכר ע”פ חוקי ותקנות משרד הכלכלה האגף לאכיפת חוק דיני עבודה.
  • עבודה מול חברת כח אדם-נותנת השירות.
  •  בקרה וכן ייצוג אל מול הרשות, מתן חוות דעת מקצועית ואף ייעוץ ועזרה בתיקון הליקויים.
  •  ייעוץ משפטי למעסיק.
  • ניתן להסתייע בייצוג אל מול הרשויות וניהול מהלך הביקורת.

לקוחות ממליצים

מאמר קודם
חשבת השכר יצאה לחופשת לידה? מעוניינים להפריד בין השכר להנהלת…